گالری نمونه های اجرا شده

طرح الیزابت
NR-13342

جنس ساتن
عرض 3/10
تنوع رنگ : 5 کد رنگ
آبی . خردلی . قهوه ای . نسکافه ای .صورتی

سونر TN-1720
جنس مخمل
عرض 1/40
تنوع رنگ : 9 کد رنگ
سبز طلایی – فیروزه ای – طوسی – مشکی طلایی – نسکافه ای – قهوه ای مشکی طلایی – آبی – کرم شکلاتی – کرم

طرح آلتون
NR-1730
جنس :مخمل
عرض :1/40
تنوع رنگ :7 کد رنگ
کرم – طوسی – آبی – طوسی تیره -سبز – نسکافه ای. مشکی طلایی

طرح ویولت
TO-14543
جنس :ساتن
عرض :3/10
تنوع رنگ :5کد رنگ
نسکافه ای  – طوسی – سبز -سرمه ای  – طوسی تیره

طرح ویولت
TO-14543
جنس :ساتن
عرض :3/10
تنوع رنگ :5کد رنگ
نسکافه ای – طوسی – سبز -سرمه ای – طوسی تیره

طرح فرشته
NR-1714
جنس :مخمل
عرض :1/40
تنوع رنگ :4 کد رنگ
کرم – طوسی – سبز –   نسکافه ای

طرح فرشته
NR-1714
جنس :مخمل
عرض :1/40
تنوع رنگ :4 کد رنگ
کرم – طوسی – سبز –   نسکافه ای

طرح رز
NR-1713
جنس :مخمل
عرض :1/40
تنوع رنگ :5 کد رنگ
کرم – طوسی – سبز –   نسکافه ای . کالباسی

طرح ونیز
NR-1712
جنس :مخمل
عرض :1/40
تنوع رنگ :5 کد رنگ
کرم – طوسی – سبز –   نسکافه ای . کالباسی

طرح پتینه داماس
NR-1116
جنس :مخمل
عرض :1/40
تنوع رنگ :5 کد رنگ
کرم – طوسی – سبز –   نسکافه ای . کالباسی

طرح ملورین
NR-18052
جنس :مخمل
عرض :1/40
تنوع رنگ :7 کد رنگ
کرم – طوسی – سبزآبی – دودی -سبز بنتون -طوسی تیره – نسکافه ای

طرح رز
NR-1713
جنس :مخمل
عرض :1/40
تنوع رنگ :5 کد رنگ
کرم – طوسی – سبز –   نسکافه ای . کالباسی

طرح کاترین
NR-13337
جنس :ساتن
عرض :3/10
تنوع رنگ :5کد رنگ
کرم طلایی – طوسی صورتی – آبی . خردلی . سرمه ای خردلی

طرح پتینه داماس
NR-1116
جنس :مخمل
عرض :1/40
تنوع رنگ :5 کد رنگ
کرم – طوسی – سبز –   نسکافه ای . کالباسی

طرح ونیز
NR-1712
جنس :مخمل
عرض :1/40
تنوع رنگ :5 کد رنگ
کرم – طوسی – سبز –   نسکافه ای . کالباسی

 

طرح ونیز
NR-1712
جنس :مخمل
عرض :1/40
تنوع رنگ :5 کد رنگ
کرم – طوسی – سبز –   نسکافه ای . کالباسی

طرح رز
NR-1713
جنس :مخمل
عرض :1/40
تنوع رنگ :5 کد رنگ
کرم – طوسی – سبز –   نسکافه ای . کالباسی

طرح فرشته
NR-1714
جنس :مخمل
عرض :1/40
تنوع رنگ :4 کد رنگ
کرم – طوسی – سبز –   نسکافه ای

طرح ونیز
NR-1712
جنس :مخمل
عرض :1/40
تنوع رنگ :5 کد رنگ
کرم – طوسی – سبز –   نسکافه ای . کالباسی

طرح گیتر
NR-12252
جنس :ساتن
عرض :3/10
تنوع رنگ :8 کد رنگ
صورتی. طوسی.بنفش.زرشکی .کرم آبی . کرم .فیروزه ای .کرم نسکافه ای

طرح کاترین
NR-13337
جنس :ساتن
عرض :3/10
تنوع رنگ :5کد رنگ
کرم طلایی – طوسی صورتی – آبی . خردلی . سرمه ای خردلی

 

 

طرح جورجیا
NR-1755
جنس :مخمل
عرض :1/40
تنوع رنگ :5 کد رنگ
کرم – نسکافه ای . طوسی . کالباسی. سبز

 

طرح ویولت
TO-14543
جنس :ساتن
عرض :3/10
تنوع رنگ :5کد رنگ
نسکافه ای – طوسی – سبز -سرمه ای – طوسی تیره

 

طرح فرشته
NR-1714
جنس :مخمل
عرض :1/40
تنوع رنگ :4 کد رنگ
کرم – طوسی – سبز – نسکافه ای

 

 

 

 

طرح ملورین
NR-18052
جنس :مخمل
عرض :1/40
تنوع رنگ :7 کد رنگ
کرم – طوسی – سبزآبی – دودی -سبز بنتون -طوسی تیره – نسکافه ای

 

 

 

 

سونر TN-1720
جنس مخمل
عرض 1/40
تنوع رنگ : 9 کد رنگ
سبز طلایی – فیروزه ای – طوسی – مشکی طلایی – نسکافه ای – قهوه ای مشکی طلایی – آبی – کرم شکلاتی – کرم

دکمه بازگشت به بالا